CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Senec Patince Termální koupaliště

Soubor barokních kašen a sloupů

(UNESCO památka v oblasti Valašsko)

Soubor 6 dochovaných barokních kašen s antickou tématikou představuje evropský unikát.

Caesarova kašna

Díla patřící do tohoto souboru představují jeden ze základních prvků určujících tvář Olomouce. Jsou dokladem stavebního a uměleckého rozvoje města, které bylo v období třicetileté války téměř zničeno.Nejvýz­namnější je Čestný sloup Nejsvětější Trojice, který byl v r. 2000 prohlášen za památku UNESCO.

Více informací: olomoucky-kraj.cz