CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Senec Patince Termální koupaliště

Slezské muzeum Opava

(Galerie a muzeum v oblasti Beskydy a severní Morava)

Slezské zemské muzeum je nejstarší a co do velikosti a bohatosti sbírkových fondů patří mezi nejvýznamnější muzea na území našeho státu. Založeno bylo 1. května 1814.

Slezské zemské muzeum Opava

Slezské zemské muzeum pořádá ročně řadu výstav, odborných přednášek i kulturních pořadů a je tak nedílnou součástí kulturního života města Opavy i celé oblasti Slezska. Jeho výzkumná činnost je zachycována v odborných publikacích a časopisech a stává se součástí studia badatelů, studentů Slezské a Ostravské univerzity. Kolekce sbírkových předmětů je bohatá a čítá více než dva miliony kusů. Jde o rozsáhlé soubory přírodnin, fauny i flory, unikátní umělecká a kulturní díla.

Více informací: www.opava-city.cz