CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Senec Patince Termální koupaliště

Pravčická brána

(Skála a Soutěska v oblasti České Švýcarsko)

Pravčická brána je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, národní přírodní památka.

Pravčická brána

Sedimenty na území Českosaského Švýcarska se ukládaly v období svrchní křídy v druhohorách. V tomto období se zde vyskytovalo moře, které bylo v této své severní části poměrně mělké, a ukládaly se zde především křemenné pískovce. Pravčická brána byla navštěvována již od konce 18. století. Četná návštěvnost způsobovala zvýšenou erozi vrchních partií a destrukci brány. Po zjištění několika trhlin byl v roce 1982 vstup turistů na bránu zakázán.Pravčická brána byla poprvé chráněna od 18. 12. 1963, kdy byla usnesením Okresního národního výboru Děčín vyhlášena Chráněným přírodním výtvorem (CHPV).

Více informací: pbrana.cz