CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Senec Patince Termální koupaliště

Žermanická přehrada

(Přehrada v oblasti Beskydy a severní Morava)

Údolní nádrž na Lučině u Žermanic byla vybudována v letech 1951 až 1957. Nedostatečná vodnost vlastní Lučiny si vyžádala vybudování převodu vody z řeky Morávky, který byl dokončen v roce 1959.

Žermanická přehrada

  • Betonová tížní hráz s celkovou kubaturou betonu 116 600 m3 je založena v prostředí složitých geologických poměrů s potřebnými konstrukčními úpravami spodní stavby i podloží. Pravidelná měření posunů (deformací) hráze a konsolidace podloží tvoří nezbytnou součást péče o bezpečný provoz vodního díla.
  • Nádrž a její okolí je vyhledávaným rekreačním místem.

Více informací: beskydy.cz