CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Senec Patince Termální koupaliště

Křivolaké uličky obehnané mohutným opevněním, nádherně zdobené renesanční domy. Majestátní radnice a pozůstatky hradu, nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě a duch husitství každoročně připomínaný velkolepými slavnostmi.

Město Tábor

Tábor založili roku 1420 husité v místech původního přemyslovského Hradiště. Odtud pak pod vedením hejtmana Jana Žižky vedli své výpravy. Po porážce husitů získal Tábor roku 1437 z rukou Zikmunda Lucemburského statut královského města. Klidnější léta na sklonku 15. a počátku 16. století umožnila nebývalý rozvoj města.

Více informací: taborcz.eu