CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Senec Patince Termální koupaliště

Bubovické vodopády

(Přírodní park v oblasti Střední Čechy)

Vodopády jsou vyhledávanou atrakcí Českého Krasu. Pod vodopády naleznete teréní stanici CHKO - Kubrychtovu boudu.

Bubovické vodopády

Odolnější souvrství vápenců lépe vzdorovala činnosti povrchových vod a dnešní Bubovický potok je na několika místech překonává přes skalní stupně drobnými vodopády. Vody potoka, obohacené uhličitanem vápenatým protékají skalními stupni. Mechy, řasy a játrovky prorůstají skalnaté dno a břehy odebírají z roztoku oxid uhličitý a na povrchu rostlin vysráží uhličitan vápenatý v podobě porézních vápenců – pěnovců.

Více informací: www.brdy.info