CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Senec Patince Termální koupaliště

Muzeum Zábřeh

(Galerie a muzeum v oblasti Beskydy a severní Morava)

Z bohatého sbírkového fondu zábřežského muzea zaujmou zejména obrazy (R. Kremlička, J. Multrus, K. Špilar), cechovní truhlice, skříňkové hodiny, obrázky na skle a sbírky etnografického charakteru.

Dům Pod Podloubím

Poměrně bohatě jsou zde zastoupeny i užitkové předměty – stříbrné a postříbřené nádobí. Je zde i ukázkách chladných a palných zbraní z 18. a 19. století. Muzeum vlastní druhou největší sbírku grafik V. Hollara (1607 – 1677), čelního představitele grafického umění 17. století, který svým dílem zcela osobitě přispěl k rozvoji klasické techniky rytí a leptání do mědi. Kolekce obsahuje téměř 750 grafických listů. Vystaveny jsou kopie.

Více informací: www.muzeum-sumperk.cz