CK Rekrea Slovensko Tuzemská dovolená Štúrovo Podhájska Velký Meder Bešeňová Senec Patince Termální koupaliště

Kočíčí skály

(Skála a Soutěska v oblasti Broumovsko)

Tvoří skalní partii na severovýchodním svahu stolové hory Ostaš. Jsou tvořeny kvádrovými pískovci. Výška skalních věží zde dosahuje až 20 m.

Kočičí skály

Masív Kočičích skal je tvořen úzkou a asi 750 metrů dlouhou pískovcovou strukturní plošinou, která je pouze v krátkém středním úseku na jihozápadě přilehlá ke svahu Ostaše. Na ostatních úsecích je od Ostaše výrazně oddělena zahloubeným terénem. Východní okraj kry Kočičích skal je tvořen vysokým strukturním svahem, ve kterém jsou pískovce podél vertikálních puklin rozčleněné do 2 až 4 souběžných skalních kulis, skalních hřbítků i samostatných skalních věží, které jsou i příčně načleněny soustavami úzkých rozsedlin a soutěsek.

Více informací: skalnimesta.cz